Cenovnik

PRICING

Cena programa Marja i ja” uključuje izradu personalizovanih planova ishrane i treninga, korišćenje specijalizovane platforme za praćenje programa, i mentorstvo – podršku, edukaciju i praćenje od strane trenera, kroz ceo program. Cena programa je promenljiva i zavisi od:

Cena programa kreće se u rasponu od 200EUR do 1800EUR, i uplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Na cenu mogu uticati i promene u kursu Eura.