Način i rok isporuke

Naše usluge izrade individualizovanih planova vežbanja i/ili ishrane možete platiti isključivo elektronski, platnim karticama, putem opšte uplatnice, ili PayPal sistema.
Da biste kupili naše usluge, neophodno je da budete registrovani korisnik.
Nakon registracije, usluge je neophodno platiti.

Porudžbinu i plaćanje vršite tako što odaberete “NARUČI”, nakon čega je neophodno da popunite osnovne lične podatke i izvršite plaćanje. Ukoliko ste se odlučili za plaćanje karticom, program Vas automatski vodi na portal banke, gde se vrši plaćanje karticom, a ukoliko ste se odlučili za plaćanje putem opšte uplatnice, ista će Vam biti dostavljena e-mailom. Nakon završene porudžbine i plaćanja, neophodno je da popunite upitnike sa ličnim i antropometrijskim podacima, životnim navikama i stilu, medicinskom stanju, kao i ciljevima. Ovo nam je neophodno za izradu plana vežbanja i ishrane. Upitnici se nalaze na Vašem korisničkom panelu,  u tabovima My Reports i My Records.

U dogovorenom roku od dana plaćanja i popunjavanja upitnika, u Vašem korisničkom panelu će Vas čekati plan ishrane i plan treninga.

Plan treninga i ishrane ćete dobiti isključivo nakon izvršenog plaćanja.

Način isporuke plana

U roku od 24 do 48 sati od dana registracije i plaćanja naših usluga, na našem sajtu ćete imati sopstveni korisnički panel. U njemu će Vas čekati plan treninga i ishrane.

Kako se koristi korisnički panel?

Potrebno je da se ulogujete na sajt, koristeći prethodno izabrano korisničko ime i lozinku, potom da odete u svoj korisnički panel, gde ćete imati u odeljku PLAN TRENINGA (TRAINING PLANS) – svoj individualizovani plan treninga, a u odeljku PLAN ISHRANE (DIET PLANS) – svoj individualizovani plan ishrane. Oba plana će Vam biti dostupna u dogovorenom roku.