Način i rok isporuke

Naše usluge izrade individualizovanih planova vežbanja i/ili ishrane možete platiti isključivo elektronski, platnim karticama, putem opšte uplatnice, ili PayPal sistema.
Da biste kupili naše usluge, neophodno je da budete registrovani korisnik.
Nakon registracije, usluge je neophodno platiti.

Porudžbinu i plaćanje vršite tako što odaberete “NARUČI”, nakon čega je neophodno da popunite osnovne lične podatke i izvršite plaćanje. Ukoliko ste se odlučili za plaćanje karticom, program Vas automatski vodi na portal banke, gde se vrši plaćanje karticom, a ukoliko ste se odlučili za plaćanje putem opšte uplatnice, ista će Vam biti dostavljena e-mailom. Nakon završene porudžbine i plaćanja, neophodno je da popunite upitnike sa ličnim i antropometrijskim podacima, životnim navikama i stilu, medicinskom stanju, kao i ciljevima. Ovo nam je neophodno za izradu plana vežbanja i ishrane. Upitnici se nalaze na Vašem korisničkom panelu,  u tabovima My Reports i My Records.

U roku od 24 do 48 sati od dana plaćanja i popunjavanja upitnika, u Vašem korisničkom panelu će Vas čekati plan ishrane i/ili plan treninga.

Nakon svakih 15 dana, vrši će se automatska naplata članarine sa Vaše platne kartice, sve dok se ne odjavite. Ukoliko na platnoj kartici nemate novca, sistem će u narednih 7 dana, po jednom dnevno, pokušavati naplatu članarine sa Vaše kartice. Ukoliko ni nakon 7 dana naplata ne bude moguća, Vaš nalog će biti proglašen neaktivnim. Ukoliko ste plaćanje vršili putem opšte uplatnice, nalog će se smatrati neaktivnim ukoliko ne izvršite ponovnu uplatu u roku od 7 dana nakon isteka prvih 15 dana programa, na osnovu nove opšte uplatnice.

Pretplata se ne odnosi na porudžbinu Plana Ishrane, čija je naplata jednokratna, a trajanje ograničeno na period od 31 dan od dana kupovine.

Takođe, pretplata se ne primenjuje ni kod povremenih specifičnih programa (“Izazova” i “Special programa”), koji su periodično dostupni za kupovinu,  imaju jednokratnu naplatu i ograničeno trajanje unapred definisano samim programom. 

 

Plan treninga i/ili ishrane ćete dobiti isključivo nakon izvršenog plaćanja.

Ukoliko želite da prestanete da koristite naše usluge, neophodno je da se za naredni 14-dnevni ciklus odjavite u toku trajanja prvog 15-dnevnog ciklusa za koji ste platili članarinu. Odjavu vršite preko svog korisničkog panela – u odeljku “Membership level” imate opciju “otkaži” – “Cancel”. Pritiskom na dugme Cancel, otkazujete naše usluge za ubuduće.

Način isporuke plana

U roku od 24 do 48 sati od dana registracije i plaćanja naših usluga, na našem sajtu ćete imati sopstveni korisnički panel. U njemu će Vas čekati plan treninga i ishrane.

Kako se koristi korisnički panel?

Potrebno je da se ulogujete na sajt, koristeći prethodno izabrano korisničko ime i lozinku, potom da odete u svoj korisnički panel, gde ćete imati u odeljku PLAN TRENINGA (TRAINING PLANS) – svoj individualizovani plan treninga, a u odeljku PLAN ISHRANE (DIET PLANS) – svoj individualizovani plan ishrane. Oba plana će Vam biti dostupna tokom 15 dana, za koliko su i izrađeni. Nakon tog perioda, ako ste nastavili sa korišćenjem naših usluga, po zaduženju Vaše platne kartice ili ponovne uplate putem opšte uplatnice za narednih 15 dana će Vas čekati novi plan treninga i ishrane. Ukoliko ste otkazali korišćenje naših usluga, planovi treninga i ishrane iz prethodnog perioda Vam više neće biti dostupni.

Close Menu
×