Osnovni podaci o firmi

Pun naziv firme: MARJA SAVIĆ FITNES I ISHRANA d.o.o. Beograd

Adresa i sedište: Koste Racina 24/8, 11000 Beograd

Matični broj: 21405531

PIB: 110951860

Web Adresa:  marjasavic.fitness

Kontakt telefon:  +381642461652

Kontakt mejl:   info@marjasavic.fitness

Pretežna delatnost:   9313 – delatnost fitnes klubova